Home
Waarom?
Hoe?
Nieuwste info
Nieuwsbrief
Vragen/Antwoorden
Abhaya Home
Tekstarchief
Foto-archief
Adressen
Contactformulier

Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 57 - juli/augustus/september 2019

Inhoud
 

bullet

Abhaya India op de ontbijtbuffetten van het OCMW in Lochristi

bullet

Nieuws uit India door Father Nathan: verhuis naar Ballari

bullet

Bijkomende info "Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen"

bullet

Eerstvolgende activiteit: deelname Dorpsdag Brasschaat
op zondag 1/09/2019 + nieuwe locatie: Augustijnslei Brasschaat

bullet

Tips briefwisseling met petekinderen in India

bullet

Allerlei

 
Omslagfoto
 

Haar ouders kunnen niet lezen of schrijven en zijn straatarm.
Dankzij Abhaya India kan ze toch naar school.
Het is best een slim kind, maar ze moest wel de kans krijgen om dat te tonen.
Later wordt ze misschien onderwijzeres, verpleegster of ingenieur, ...
Zij vertegenwoordigt een nieuwe generatie, die ontsnapt is uit de armoede.


(Terug naar inhoud)


Abhaya India op de ontbijtbuffetten van het OCMW in Lochristi

Het OCMW van Lochristi organiseert elk jaar op twee opeenvolgende zondagen een ontbijtbuffet.
Dit jaar op 12 mei (Moederdag) en op 19 mei in het lokaal dienstencentrum 't Fazantenhof.
Deze ontbijtbuffetten trekken telkens zeer veel volk aan, m.a.w. een uitverkochte zaal.
Iedere keer krijgt ook een ontwikkelingsproject de gelegenheid om zich daar met een stand voor te stellen en er zaken
te verkopen voor het goede doel.

Dit jaar was Abhaya India aan de beurt.
We hadden een mooie stand opgezet in de inkomhal, samen met een hele reeks fotopanelen.
We verkochten er bloeiende plantjes en diverse Indiase decoraties en CD’s met de film van ons  laatste bezoek aan India.
De film werd ook doorlopend getoond op een laptop, om het publiek concreet te tonen wat we allemaal doen in India,
wat de positieve resultaten zijn en waarom dit dus allemaal nodig is.  

Beide weekends werden een succes, niet enkel qua verkoop, maar het leverde ook heel wat nieuwe contacten op,
kennismaking met vrouwen van Indiase afkomst en zelfs ter plekke een nieuw peterschap.
Hierna nog enkele foto's van het evenement.
 

Vooral kinderen vinden Indische slingers met vogeltjes of olifantjes leuk.
 

Bezoekers op onze verkoopstand, met in de achtergrond onze fotopanelen.
 

Onze bloeiende plantjes in leuke zakjes gaan vlot van de hand.


(Terug naar inhoud)Nieuws uit India: afscheid van Sirwar, door Father Nathan
 

Na vijf nuttige en waardevolle jaren in Sirwar heb ik op zondag 19 mei 2019 de missie en school moeten overdragen aan
Father Bagavathraj en moest ik verhuizen naar de Vianney Vidyalaya School in Ballari.
Ik neem daar de school over als directeur. Tegelijkertijd ben ik ook aangesteld als kapelaan voor het klooster van
Nava Jeevana, voor de geestelijke activiteiten van de Cluny-zusters aldaar.

Ik ben wel tevreden met mijn transfer naar Ballari omdat daar ook heel wat Abhaya-kinderen verblijven en om ook daar
verder mensen in nood te kunnen helpen.
Het was voor mijzelf toch ook zeer pijnlijk om Sirwar te moeten verlaten. Ik stond er met de tranen in de ogen, ook omdat
er veel kinderen en volwassenen stonden te schreien bij mijn vertrek.
Zoveel faciliteiten werden gerealiseerd, zoveel kinderen kregen kansen op degelijk onderwijs. In mijn afscheidsrede
vertelde ik hen dat dit alles mede mogelijk werd gemaakt dankzij de hulp en ondersteuning van Abhaya India vzw.
Iedereen applaudisseerde voor Abhaya en alle gulle sponsors en peters en meters uit Vlaanderen.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen voor de gulle ondersteuning van de missie in Sirwar.

Fr. Nathan


 


Let op: voortaan gebeurt alle correspondentie met Father Nathan
via zijn nieuw adres:

Vianney Vidyalaya School,
Ward 25, Indiranagar, 583 104 Ballari,
Karnataka, India
 

Hieronder een  paar foto’s van de verwelkoming van Father Nathan in de Vianney Vidyalaya School in Ballari.
 

De leerlingen verwelkomen hier Father Nathan en nemen afscheid van Father Francis.
 

Father Francis geeft zijn opdracht als leidinggevende door aan Father Nathan.


(Terug naar inhoud)Toelichting over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

In de bijdrage over onze deelname aan de Wereldmeerdaagse in Brasschaat hadden we het er al even over.
Hieronder enige toelichtingen over deze 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
De Engelse afkorting SDG’s klinkt hier als Chinees. Hoe dan ook zeggen communicatiespecialisten dat het gebruik van
letterwoorden nefast is voor de communicatie omdat letterwoorden niet weergeven waarover het gaat.
 

In september 2015 werden deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) 
formeel aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDG’s, die gekoppeld worden aan nog eens 169 streefdoelen, een
actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting
duurzaamheid te brengen.
Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling:
het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en
ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie
niet enkel in het Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

Om de vooruitgang naar de verwezenlijking van de doelstellingen en de subdoelstellingen van de VN te volgen
werd in maart 2016 een geheel van 242 globale indicatoren
voorgesteld door UNSTAT dat de 169 subdoelstellingen
moet meten. Centraal hierbij is dat meerdere indicatoren opgesplitst moeten worden volgens relevante categorieën
zoals geslacht, leeftijd, geografische ligging, enz.
Voor bepaalde indicatoren bestaat er reeds ruime methodologische overeenstemming, terwijl voor andere indicatoren
nog verder onderzoek verricht moet worden. Het betreft hier dus een lijst die in de toekomst zeker nog verder zal evolueren.
Het is ook belangrijk te onthouden dat deze indicatoren slechts een mondiale aanzet vormen, de lidstaten worden
aangespoord om via verdere nationale verfijning meer nauwkeurigere metingen te verzekeren.

De SDG’s kunnen onderverdeeld worden in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.
Hieronder een schematisch overzicht van de 17 Duurzame Ontwikkelings doelstellingen.
Wie hierover meer gedetailleerde info wil kan deze terugvinden op  https://www.sdgs.be/nl/sdgs
 
 

 
(Terug naar inhoud)
 


Doordenkertje:

De wereld is een gevaarlijke plek.
Niet door de mensen die gemeen zijn,
maar door de mensen die daar niets tegen doen.

Albert Einstein (1879-1955)

 


(Terug naar inhoud)


Onze eerstvolgende activiteit: Dorpsdag in Brasschaat

Abhaya India zal er bij zijn op de Dorpsdag in Brasschaat, samen met de GROS-Brasschaat,
op zondag 1 septemberf 2019 vanaf 10 uur.
Maar nieuwe locatie GROS: Augustijnslei Brasschaat.
Dit is op het kruispunt met de Bredabaan, tegenover de kerk.


GROS-Brasschaat (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) zal er aanwezig zijn met medewerking
van alle GROS-projecten in het kader van een Wereldmarkt.
Iedereen is er hartelijk welkom !

(Terug naar inhoud)


 

Briefwisseling met de kinderen in India

Het is belangrijk voor de morele steun van je petekind, dat je toch af en toe iets van je laat horen,
door een briefje of een kaartje in het Engels te schrijven.
Vergeet niet hierbij ook het nummer en de naam van het kind te vermelden. 
Het doet hen zoveel plezier.
Verwacht echter niet onmiddellijk antwoord. Dat is onmogelijk.
De kleinste kinderen kennen helemaal geen Engels en dus moeten de priesters alles vertalen, wat een hoop
extra werk is, dat we niet van hen mogen verwachten.
Maar schrijf zelf, stuur een foto van jezelf of je kinderen of kleinkinderen, het oneindige plezier voor het kind,
wanneer het zelfs maar een zichtkaartje ontvangt, is buiten verhouding tot de kleine moeite die het ons kost.
 


Voor alle petekinderen schrijven naar :
Fr. Arokianathan
Holy Cross Church
584 129 Sirwar
Karnataka
India

 

Voor alle 'blinde' en 'gehandicapte' petekinderen schrijven naar :
Nava Jeevana - Cluny Convent
Sister Lucian
583 104 Ballari 
Karnataka
India


Voor alle 'HIV-besmette" petekinderen
schrijven naar :
Abhaya Home - c/o Leverna
Sister Mericita - DSS Sisters
Tungabhadra Dam
583 225 Hospet, District Ballari
Karnataka
India

Kleef op de enveloppe een blauwe priority sticker (voor air mail) anders is je brief of je kaartje maandenlang onderweg.
Priority stickers zijn gratis verkrijgbaar bij de post. 

(Terug naar inhoud)


De film op DVDBezoek mee de streek van Bellary (de stad), Sirwar, Maski, ... (het platteland) en ervaar hoe de mensen daar leven.
Beelden ook van onze projecten, het dagelijkse leven van de kinderen, ...
Een beklijvend beeld van India, zoals je het nog niet kende.
Taal: ingesproken commentaar in het Nederlands.
Duur : 23 minuten.
Prijs : € 18 (inclusief verzendkosten). 

Boek : Namaskaara India

Vrij vertaald : "Gegroet India".
Geen dagboek of reisverhaal, maar een collage van indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden.
Een confrontatie van onze westerse ideeën met de Indiase cultuur en maatschappij, gekruid met anekdotes, belevenissen,
commentaar, kritiek waar nodig en een vleugje humor.
Onmisbare lectuur voor wie, net als wij, wil trachten India een beetje te begrijpen.
Formaat A4, 94 blz., talrijke foto's. Prijs € 20 (inclusief verzendkosten).


Hoe bestellen ?   

Door storting van het bedrag op de bankrekening 001-6416300-20 (IBAN BE28 0016 4163 0020 - BIC GEBABEBB)
van Abhaya India vzw, met vermelding "Boek" of "Film". Bevestig je bestelling ook met een mailtje naar [email protected].net
(dan kunnen we je bestelling sneller uitvoeren).
Zoals altijd gaat de volledige opbrengst naar onze projecten.


(Terug naar inhoud)


Help ons nieuwe peters en meters te vinden

We zouden graag zo snel en zo veel mogelijk nieuwe kinderen aan een peter of meter willen helpen.
Hiervoor zouden we op verschillende plaatsen in de verschillende provincies infonamiddagen of avonden met videovoorstelling
en fotoreportage voor verenigingen of voor kleine groepen thuis willen organiseren.

Indien je zelf thuis zoiets wil realiseren voor een groep van vrienden en familie, of voor je vereniging of schoolklas,
neem dan contact op met Kathelijne via telefoon
09 355 13 23 of e-mail: [email protected]

(Terug naar inhoud)